Lochana Imashi Surprise Birthday Party

Lochana Imashi Surprise Birthday Party
wïud flfkla fjkak bkak f,dapkdf.a im%hsia WmkaÈk mdáh ^PdhdrEm&

f,dapkd budIs wïud flfkla fjkak hkjd lsh,d wms óg Èk lsysmhlg l,ska Tng lSjd u;l we;s'

f,dapkd budIs oeka bkafka ,xldfõ' b;ska f,dapkd ,xldfõ bkakfldgu thdf.a WmkaÈfka iurkak mjqf,a wh lghq;= lr,d ;snqKd' mqxÑ im%hsia tll=;a tlalu hd¿fjda tlal weh WmkaÈfka ieurefõ fukak fï úÈhghs'


ineÈ mqj;a

Lochana Imashi Birthday Celebrations
Lochana Imashi Surprise Birthday Party

Lochana Imashi Surprise Birthday Party
Lochana Imashi Surprise Birthday Party

Lochana Imashi Birthday Celebrations
Lochana Imashi Birthday Celebrations

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...