Harshana Bethmage & Volga Kalpani Wedding

Harshana Bethmage & Volga Kalpani Wedding photos

Harshana Bethmage & Volga Kalpani Wedding
Pix By - Asantha Gamaarachchi
fï Èkj, fg,s kdgH .Kkdjl rÕmdk m%lg k¿ ks<s fom<la jk y¾IK fn;auf.a yd fjd,a.d l,amkS wo fld<U .x.drdu úydrfha§ újdy Èúhg msúishd' Tjqka w;.;a pdï W;aijhg Y%shka; fukaäia yd ik;a .=K;s,l m%ùK k¿jka tlajQfha idlaIs ;nkakghs'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...