Athula Adikari & Amaya Wedding day

w;=, wudhd miq újdyh
.dhl w;=, wêldß iu. ksrEmsld wudhd újdyù l,la .;jqj;a Tjqkf.a ux., W;aijhla fjku f.k ;snqfka ke;' miq.shod uykqjr wudhd ys,aia fydag,fha§ Tjqkf.a újdyh W;aijdldrfhka meje;ajQ whqre oelafjk PdhdrEm .e,ßh my;ska
Athula Adikari & Amaya Wedding day
Photography by : Kingsley Perera,Retouched by : Niranja Imaging, Dressed by : Salon Shani ,Traditional Groom Attire : PVS Jayarathne ,Decors : The Flower Weddings (Buddhika ) , Boquet : Manjula, Location : Amaya Hills, Kandy

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...