බක් මහේ උද්ධමනය පහළට- Sri Lanka's inflation eases to 6.4-pct in April

භාණ්ඩ මිල වැඩිවීමේ වේගය හෙවත් උද්ධමනය, මේ මාසයේ 6.4% ක් දක්වා පහළ ගොස් ඇතැයි ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තුමේන්තුව පවසයිඑම දෙපාර්තුමේන්තුව අද නිකුත් කර ඇති දත්තවලට අනුව, උද්ධමනය 6% සීමාවට පැමිණ ඇත්තේ වසරකට පසුවය.

පසුගිය පෙබරවාරි මාසය වනතෙක්, ගෙවුණු මාස 9 කාලය තුළ 9%කට ඉහළ අගයක, උද්ධමනය අනුපාතය පැවතුණිනමුත් එය පසුගිය මාර්තු මාසයේ 7.5% ක් දක්වා පහළයාමක් පෙන්නුම් කළේය.මේ මාසයේ එය තවදුරටත් පහළ යමින් 6.4%ක් වී ඇති බව ජනලේකන දෙපාර්තුමේන්තුව සඳහන් කරයි.

මින් පෙර උද්ධමනය අගය7% අඩුවෙන් පැවතියේ පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් මාසයේදීය.මාසික සාමාන්‍ය උද්ධමනය එසේ වුවත්, වාර්ෂික සාමාන්‍ය උද්ධමනය තවමත් 8.8% ක් බව, ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තුමේන්තුව අද නිකුත් කළ දත්තවල සඳහන්ය.

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive