සුමති සම්මාන දිනූවන් ලැයිස්තුව - Sumathi Teledrama Awards 2023


අද (9) වෝටර්ස් ඒජ් හිදී පවත්වන්නට යෙදුණ සුමති ටෙලි සම්මාන 2020- හා 2021 උළෙලේදී ඒ ඒ වර්ෂ දෙක සඳහා රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍ය සම්මාන වැඩසටහන් සම්මාන හා විශේෂ ත්‍යාග පිරිනැමීම් සිදුවිය.
මෙවර ජනප්‍රියම නිළිය ලෙස දුෂේනි මියුරංගිත් ජනප්‍රියම නළුවා ලෙස උද්දික ප්‍රේමරත්නත් සම්මාන ලද අතර 2021 හොඳම නිළිය ලෙස උමාලි තිලකරත්නත් 2020 හොඳම නිළිය ලෙස උදාරි වර්ණකුලසූරියත් සම්මාන ලබාගන්නා ලදි. 2021 හොඳම නළුවා තුසිත් ලක්නාත් වූ අතර 2020 හොඳම නළුවා දසුන් පතිරණ විය.
2021 හොඳම ටෙලි නාට්‍යය ලෙස ‘සකර්ම‘ සම්මාන ලද අතර 2020 හොඳම ටෙලි නාට්‍ය ලෙස තණමල්විල කොල්ලෙක් සම්මාන දිනාගන්නා ලදි.එම ලැයිස්තුව පහතින් - මුලින් 2021 සම්මානත් දෙවනුව 2020 සම්මානත් දක්වා ඇත.

Teledrama Awards 2023

Popular Teledrama
Paaradige
Swarnavahini

Popular Actress
Dusheni Miyurangi

Popular Actor
Uddika Premarathna


Best Teledrama - Actor
Thusitha Laknath - (Leelarathna / Kiri Putha)
Sakarma - ITN

Best Teledrama - Actress
Umali Thilakarathne (Thilaka)
Sakarma - ITN

Best Teledrama - Director
Priyantha Fernando
Sakarma - ITN

Best Teledrama - Series
Sakarma
Chandana P. Liyanagunawardhana - ITN

Best Teledrama - Single Episode
Senehasaka Nimnaya
Irusha de Silva - Hiru TV

Best Teledrama - Art Director
Piyathissa Akuramboda
Sakarma - ITN

Best Teledrama - Supporting Actor
Poojana Dandeniya (Pushpakumara)
Sakarma - ITN

Best Teledrama - Supporting Actress
Geetha Kanthi Jayakody - (Baree Redi Nenda)
Maha Polowa - ITN

Best up & Comming Teledrama Actor
Sangeeth Prabhu - (devi)
Pork Weediya - ITN

Best up & Comming Teledrama Actress
Harshi Rasanga - (Samanthi)

Thaadi - ITN
Best Teledrama Script
Lal Wasantha Karunarathna
Sakarma - ITN

Best Teledrama - Editor
Buddhika Ranasinghe
Sakarma - ITN

Best Teledrama Makeup
Harsha Manjula
Maha Polowa - ITN

Best Teledrama - Cameraman
Ravindra Ariya Samaranayake
Sakarma - ITN

Best Teledrama - Music Director
Samantha Perera
Sakarma - ITN

Best Television Lyrics
Sumith Rathnayake
Maha Polo Handuruwane - ITN

Best Teledrama Singer
Thusitha Simpson / Schini Nisansala
Maha Polo Handuruwane - ITN
Child Star 2021
Pahandi Nethara
Dham, Mahapolowa, Sakarma

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive