ලංකාවේ විදේශ සංචිත පහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයකින් පහළ ගොස් ඇත. මහ බැංකුවේ නවතම නිල සංඛ්‍යා ලේඛන අනාවරණය කරන්නේ 2012 දෙසැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව 2013 ජනවාරි මාසයේදී විදේශ සංචිත අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 22කින් පහළ ගොස් ඇති බවයි.
අදාළ සංඛ්‍යා ලේඛනවලට අනුව මේ වන විට ලංකාවට හිමි විදේශ සංචිතවල වටිනාකම අමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 6,855කි. මේ සංචිත ප්‍රමාණවත් වන්නේ මාස 4.4කට පමණක් බවද එම සංඛ්‍යා ලේඛන පෙන්වා දෙයි. කෙසේ වෙතත් ආර්ථික විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ පසුගිය වසරේ අවසාන කාර්තුවට සාපේක්ෂව මේ වසරේ අපනයන ආදායමද අඩුවී ඇති බවයි.

මේ තත්ත්වය අනුව විදේශ සංචිත අඩු වීම ආනයනවලට ඍජුවම බලපාන බවද සඳහන් කළ එම විශේෂඥයන් මහ බැංකුවේ සහ මෙරට මූල්‍ය ආයතනවල අක්‍රමවත් කළමනාකරණය මීට හේතු වී ඇති බවද අවධාරණය කර සිටියි.

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive