රවි මිථුනයට - ඔබේ ලග්නයට කොහොමද?


“ 2023 ජූනි මාසයේ සිදුවීමට යන රාජ්‍යකාරක රවිගේ මාරුව සිදුවන අතර මෙය 2023 ජූනි 6 සිට ජූලි 16 දක්වා රවි-මිථුන රාශිගත වේ. මෙම පොසොන් මාසයේ දරුවන් පිළිබඳවත් නව නීති ක්‍රියාත්මක වන බවත් නව සංශෝධන ගොඩනැඟෙන අතර රාජ්‍යකාරක රවිගෙන් මිත්‍රත්වය වර්ධනය වන නිසා විදේශ රටවලින් ලැබෙන සහය රවි මාරුවෙන් රටේ නායකයාට සුබ බවත් රටට යම්කිසි සහනයක් ලැබෙන බවත් කිව යුතුයි.”

සෙනසුරු මාරුව ඔබට සහ රටට


අප්‍රේල් 29 වැනිදා සිදුවුණ සෙනසුරු මාරුව පිළිබඳව විවිධ ජනමාධ්‍යයන් හරහා මේ වනවිට සාකච්ඡා කර තිබේ. ජීවන ගැටලු රාශියකට මැදිහත්ව සිටින අසරණ ජනතාව, මේ සෙනසුරු මාරුවෙන් වත් යහපතක් සිදුවේ දැයි හිතනවා විය හැකිය. එබැවින් මේ පිළිබඳව පසු විපරමක් කිරීම මේ ලිපියේ අරමුණයි.

මැයි මාසයේදීවත් ඔබට සුබද බලන්න - Monthly Horoscope


මේෂ ලග්නය

පොදු තත්ත්වය :-   මේෂ ලග්න හිමි ඔබගේ ලග්නාධිපති හා යෝගකාරක රවි-ගුරු මෙම මස මුල් සති දෙක තුළ දී බලයෙන් යුක්තව ගමන් කරන හෙයින් ඔබට මෙම මස මුල් දින 15 සුබපල ගෙන දෙන්නේ නමුදු අවසන් දින 15 ගැටලු ප්‍රශ්න මධ්‍යයේ සිය දෛනික කාර්යයන් කරගැනීමට සිදුවේ. එබැවින් මෙම මාසය තම අත්‍යාවශ්‍ය කටයුතු කෙරෙන්  ශුභාශුභ මිශ්‍රබවක් ගොඩනැගේ. ප්‍රීතිමත් අවස්ථාවන්ට මුල් සති දෙකේදී සම්බන්ධවීමට හැකි අතර උසස් ලෙස ප්‍රසිද්ධ ලෙස කටයුතු කිරීමට ඉඩ ලැබේ. දේපල පවා ලැබෙන්ට හේතු තිබෙන බැවින් ඒ ගැන උත්සාහවත් විය යුතුයි. ගෙදරදොර ප්‍රීතිය වාසනාව ඇති වේ. අලුත් හිතමිත්‍ර සංගම් ඇති වේ. මේ කාලයේ ඇසුරු කරන මිත්‍රයන් වැඩි වශයෙන් ක්‍රීඩාකාමී හිතුවක්කාර අය නිසාත් ඔබ ද ඒවාට නොපෙළඹෙන්න. ඔවුන් අනුකරණය නොකරන්න.   

මෙවර අවුරුද්ද ඔබට, රටට බලපාන්නේ කෙසේද?

රාශි චක‍්‍රයේ සූර්යා මීන රාශියෙන් මේෂ රාශියට සංක‍්‍රමණය වීම සිංහල අලූත් අවුරුද්ද ලෙස හැඳින්වේ. 2022 අපේ‍්‍රල් 14 පෙ.ව. 8.41 ට යෙදෙන තත්කාල කේන්ද්‍රය දිනය ගුරු දින – නැකත පුවපල්, පුරතෙළෙස්වක තිථිය යෝගය වෘද්ධි, කරණය කෞලව, දෙර්කාණය 22 මේෂ – කුජ – සිකුරුගේ දශා කාලයක්. බාධක ග‍්‍රහයා ශනි – ආත්මකාරක ග‍්‍රහයා රවි. මේ ආදී වශයෙන් සිංහල අලූත් අවුරුද්ද උදා වුණේ.

මෙතැන් සිට රටට සහ ඔබට! ඔබේ ජන්ම කේන්ද්‍රය ඔබේ ග‍්‍රහ පිහිටීම් අනුව අඩු වැඩි විය හැක. රටට මෙම ග‍්‍රහ පිහිටීම කෙසේද බැලූවොත් බරපතළ විපර්යාසයකට පෙරළෙයි. මෙතෙක් පැවති වාසනාව රටේ නායකත්වය දරන අයට අහිමි වෙයි. රටේ ප‍්‍රධාන පුටුවක් දරන කෙනකුගේ මරණය සිද්ධ වෙයි. විශේෂයෙන් දේශපාලනඥයන්ගේ වැඩපිළිවෙළ නොපිට පෙරළෙයි. අමුතු අනාගතයකට මුහුණ දෙන්නට සිදු වේ. මහජනයාගේ අප‍්‍රසාදය කෙළින්ම දේශපාලඥයන් වෙත එල්ල වෙයි. මහජනයාගේ අප‍්‍රසාදය නිසා ගෙදර යන්නට පවා සිදු වේ. ගෙදරට ද හිර ගෙදරට ද තීරණය වන්නේ අනිකුත් ග‍්‍රහ පිහිටීම් අනුවයි. රාජ්‍ය සේවයේ යෙදී සිටින ප‍්‍රධාන පුටුවල රාජකාරි කරන සමහර අයට ද නින්දා අපහාස විඳින්නට සොරුන් ලෙස හංවඩු ගැසීමට සහ අවනම්බු විඳීමට, නින්දා අපහාස විඳින්නට සිදු වේ. දේශපාලනයේ මෙන්ම ප‍්‍රධාන පුටුවල සිටින අය නිසා රටට අසීමාන්තික පීඩා විඳින්නට සිදු වේ.

සෙනසුරු මාරුව ඔබට කොහොමද?

 

2022 අපේ‍්‍රල් 29 වැනි සිකුරාදා පෙරවරු 07.52ට සිදුවන සෙනසුරුගේ කුම්භ රාශි ගෝචරය ඔබේ ලග්නයට කෙලෙස බලපායිද? සෙනසුරුගේ මෙම ආගමනය හේතුකොටගෙන ලග්න තුනකට ඉතාම යහපත්, වාසනාවන්ත කාලයක් උදාකරන අතර ලග්න දෙකකට මිශ‍්‍රපල හිමිකර දෙනු ඇත. ලග්න හතකට සාමාන්‍ය පල ගෙන දීමට ඉඩ තිබේ. සෙනසුරු ග‍්‍රහයා 2025 අපේ‍්‍රල් 01 වැනිදා දක්වා කුම්භයේ ගමන් කිරීමට නියමිතය.

බුධ මිථුන රාශිගත වීම ඔබට?

.%y uKav,fha mxp uyd mqreI fhda. n,hla we;s lrkakd jQ .%yhska w;ßka nqO .%yhdf.ka Wodjkakd jQ Nø fhda. n,h 2019 cqks ui 2 jk bre Èk mdkaor 12 miqù ñks;a;= 21g nqO ñ:qk rdYs .;ùula iuÕ Wodfjhs' nqO .%yhd ñ:qk rdYsfhys wÕyreg wh;a uqjisri kelf;a ;=kajk y;rjk mdoj,;a rdyqg wh;a wo kelf;a iïmQ¾Kj;a .=reg wh;a mqkdjdi kelf;a m<jk fojk ;=kajk mdoj,;a .ukska 2019 cqks ui 21 jk lsú Èk mdkaor 2hs ñks;a;= 31 olajdu n,j;a jQ .ukl fhfokq we;'

Gossip Lanka Hot News Previous News Archive